U kunt uw bestelling retour sturen.
Dit is mogelijk op basis van het herroepingsrecht. U heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.

Tijdens deze bedenktijd is het de bedoeling dat u zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Het product mag slechts uitgepakt worden om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

Als u een product wilt retourneren is het noodzakelijk dat u de retournering meldt middels het contactformulier. Wij geven vervolgens een retourcode die u kunt vermelden op het pakket. U wordt verzocht het product terug te sturen met alle geleverde toebehoren, in originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de orginele verpakking, het pakket voorzien van de retourcode. Op basis van deze code kunnen wij binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket het bedrag terugstorten op uw rekening.

Wij vergoeden alle betalingen die door u zijn gedaan, inclusief eventuele verzendkosten door ons in rekening gebracht voor het geleverde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u ons de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor u kosteloos.
De verzendkosten voor het retour zenden van het pakket zijn voor uw rekening.